Meist


Kui sa natuke aega looduses veedad, oled tüki parem inimene.

Clifford Donald Simak

Looduses viibimine teeb meele erksaks. Naturaalselt  viimistletud kodudes on elanikel mõnus ja tervislik elada. Looduslike materjalidega krohvitud välisfassaadi eest teeks kraapsu maja ise, kui vaid saaks. Tervis algab koduseinte vahelt.

Mida me teeme?

Kõige enam paluvad meid hooned ja tööd, milles saame ühildada kunstipisiku ning kaasaegse krohvimisstiili. Meile meeldivad uued modernsed hooned. Naturaalse viimistluse läbi loome uutesse hoonetesse kestvad ja ajatud lahendused. Tekib kooskõla uute ning traditsiooniliste materjalide vahel. Meile meeldivad ka vanad väärikad hooned. Omades kogemust muinsuskaitsealuste hoonete restaureerimisel, tunneme head meelt, et saame nende hoonete uuendamisel keerata  justkui uue lehekülje, luues värske ajalookihi.

Oleme looduslikest materjalidest sedavõrd innustunud, et lisaks lubi- ja savikrohvidele ning viimistlemisele on tegevusampluaa laienenud ka seni avastamata valdkondadele nagu savi- ja lubipõrandad, hempcrete kui materjal, looduslikest materjalidest disainelemendid ning mööbel. 

Iga õnnestunud koostöö aluseks on põhjalik eeltöö ning usalduse loomine kliendiga. Usaldame oma kliente ning nemad meie kogemusi. Oleme tänulikud, et enamik töödest jõuab meeskonnani suust-suhu leviva hea sõna kaudu.


Spetsifikatsioonid

Krohwin teostab viimistlus- ja restaureerimistöid muinsuskaitse alustel objektidel (tegevusluba nr VS 875/2016).

Krohwin omab ECVET sertifikaate savikrohvi ja peenviimistlustehnikates:

  • Unit D – Interior Design
  • Unit M – From Raw Material To Earth Mix
Krohwin on ökoloogilise ehituse kompetentsikeskuse MTÜ Eestimaaehitus liige. Eestimaaehitus koolitab ja jagab nõu järgmistel teemadel: planeerimine ja projekteerimine; looduslike materjalide kasutus uute hoonete ehituses ja viimistluses; energiatõhusad lahendused; põhumajade ehitus; vanade savi- ja kivihoonete renoveerimine; puithoonete soojustamine ja krohvimine.

Meeskond

Krohwini meeskonnal on kogemusi loodusliku viimistluse alal üle15 aasta. Alustasime komistades ja kukkudes, katsetades ja ebaõnnestudes. Julgeme öelda, et oleme tänaseks looduslikke viimistlusmaterjale tundma ja kasutama õppinud.


Krohwini meeskonnas on meistrid, kel kõigil oma suund. Nii teeb Rainer silmad ette rihtimises ja lattimises. Mattisest kiiremat ja täpsemat lõppviimistlejat annab otsida. Merlyni kunstisilm ja -käsi teostab ka keerukad kunstiprojektid. Erki aga on meister siledate krohvide paigaldamisel. Henri kogemustepagas on vaatamata noorele eale avar ning lahendustele orienteeritud. Andrus on lisaks suurepärastele krohvimiskogemustele hea suhtleja ning Tarvo alati diplomaatilise vastuvõtuga hea kalkuleerija. Reedal õnnestuvad hästi näidiste valmistamine ning lugude kirjapanek.


Usume siiralt, et meistriks ei sünnita. Meistriks kasvatakse.